مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت : در سه مخزن امن تحت نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در شهر اصفهان، بیش از ده هزار شیء تاریخی و همچنین در کل استان اصفهان بیش از پانزده هزار شیء موزه ای نگهداری می شود .

به گزارش مرور نیوز از اصفهان ، فریدون اله یاری  اظهار داشت : نظارت برچگونگی  نگهداری اشیاء وهمچنین اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظافت، حفاظت وآفت زدایی اشیائی است که دراین مخازن نگهداری می شوند .

وی  افزود : عمده اشیاء تاریخی تحت تملک این اداره کل در ابنیه تاریخی قرار دارند، لذا با توجه به ساختار این ابنیه ، حفاظت از این آثار از حساسیت ویژه ای برخوردار است .

مدیر کل میراث فرهنگی استان همچنین  تأکید کرد: با ایجاد موزه منطقه ای اصفهان ، به دنبال ایجاد یک مخزن بزرگ، امن وایده آل و استاندارد برای نگهداری اشیاء تاریخی تحت تملک اداره کل و دهها هزار شیء تاریخی شناسنامه دار شده که در اختیار بخش خصوصی است، هستیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز