مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: یک حلقه مار افعی سوسن برای نخستین بار در استان، در تاکستان های شمال شرق شهرستان الیگودرز مشاهده شد.

به گزارش مرور نیوز، مهرداد فتحی بیرانوند  افزود: این گونه نادر جانوری توسط ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز زنده گیری و به اداره حفاظت محیط زیست منتقل شد.

وی اظهار کرد: وجود این گونه نادر تاکنون درهیچ کدام از منابع رسمی علمی در لرستان گزارش نشده بود.

وی با بیان این که تصاویر و سایر مستندات مربوط به این گونه جانوری جهت ثبت و تصحیح نقشه پراکنش در این اداره ثبت شده، گفت: این گونه نادر در منطقه نزدیک به محل زنده گیری، رهاسازی شده است.

افعی سوسن با نام علمی Telescopus tessellatus martin دارای مردمک چشم عمودی ، سر کمی پهن تر از فاصله پوزه تا پولک آهیانه ، پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن و از سمت بالای سر کمی قابل رؤیت است.

پولک های بین بینی با یکدیگر برابر یا کمی طول پولک بیش از عرض آن ، پولک های جلوی پیشانی یک برابر و نیم طویل تر از پولک های بین بینی است.

بدن به رنگ خاکستری متمایل به قهوه ای روشن با خال های قهوه ای تیره همراه با خال های عمودی یک در میان در سطح جانبی ، سر قهوه ای رنگ ، پولک های چین روشن و سطح شکمی قهوه ای تیره با خال های ریز سیاه رنگ از مشخصات این گونه جانوری است.

حداکثر طول این نوع مار 103 سانتیمتر است که در مناطق صخره ای ، بوته زارها و کوهستان ها زندگی می کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز