رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی گفت: فرهنگیان لرستانی رتبه دوم کشوری تولید محتوای الکترونیکی درس ادبیات فارسی را کسب کردند.

به گزارش مرور نیوز، مریم بیات افزود :نادر ناصری نسب، معصومه حدادی، خدیجه زینی وند، نرجس شیرویه و پورانداخت خوش سواد موفق به کسب رتبه دوم کشور شدند.

وی بیان کرد : جشنواره تولید محتوای الکترونیکی درس ادبیات فارسی به صورت غیر حضوری به میزبانی استان گیلان و پایگاه کیفیت بخشی به فرآیند تدریس ادبیات فارسی برگزار شد.

وی اجرای جشنواره کشوری تولید محتوای الکترونیکی را شناسایی و ترویج روشهای موفق و کارآمد تدریس و ایجاد انگیزه برای نوآوری و خلاقیت در روشهای تدریس در میان دبیران برشمرد و افزود : ایجاد رقابت سالم بین دبیران با تکیه بر کاربست روش های موثر و فعال تدریس، کاربردی ساختن نظریه های یادگیری و آموزشی و کاربست یافته های پژوهشی در زمینه روش های آموزش و تدریس از جمله اهداف دیگر این جشنواره بوده است.

مریم بیات افزود : در این جشنواره بیش از 60 اثر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که در نهایت همکاران رشته ادبیات فارسی دوره اول متوسطه استان لرستان موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز