استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: در مجموع 52 گونه پستاندار از 38 جنس و 19 تیره در منطقه شکار ممنوع بزمان زیست می‌کنند.

به گزارش مرور نیوز غلامرضا نوری افزود: از گونه‌های گفته شده شش گونه آنها متعلق به گونه‌های گفته شده اتحادیه بین المللی طبیعت و منابع طبیعی هستند. طبق مطالعات در مجموع 164 گونه پرنده تمام یا بخشی از سال را در زیستگاه بزمان می گذرانند.

به گفته نوری، نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که این 164 گونه پرنده به 46 تیره و 104 جنس تعلق دارند و فاصله تعداد جنس و گونه در پرندگان همچون گیاهان بسیار کم است و نیاز شدید مدیریت محلی در این رابطه اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: پوشش گیاهی این ناحیه جزء قلورچی است و گیاهان مهم مراتع اسپستی از قبیل درمنه، یادام و بنه گونه های غالب هستند. پوشش گیاهی منطقه بزمان نشات گرفته از عوامل اکولوژیکی توبوگرافی، اقلیم و خاک می باشد.

وی تاکید کرد: 67 گونه گیاهی متعلق به 29 تیره و 59 جنس با ارزشهای گوناگون خوراکی، دارویی، حفاظتی و فرم های رویشی گوناگون از علفی تا درخشی و گونه های یکساله و چند ساله در این منطقه شناسایی شده است. باید به این نکته توجه داشت که فاصله نزدیک تعداد جنس و گونه، حساسیت زیست محیطی گونه های گیاهی منطقه را بیشتر می کند.

نوری خاطرنشان کرد: حیات وحش منطقه بزمان به دلیل کوهستانی و دشت بودن منطقه دارای حیات وحش متنوع است که در آن حیوانی همچون خارپشت گوش بلند، حشره خوربلوچی انواع متعدد خفاش، گونه‌های مختلف موش، کفتار، راسو و خرس سیاه زیست می کنند.
 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز