مدیر جهاد کشاورزی دزفول از برداشت محصول توت فرنگی از سطح 52 هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.

احمد زارعی اظهار کرد: توت فرنگی در استان خوزستان از اوایل آبان ماه غالبا به صورت نشا در خزانه کاشته می شود و از اوایل بهمن ماه تا آخر فروردین ماه برداشت می شود.

وی با اشاره به اینکه کشت توت فرنگی در دزفول نسبت به سال گذشته دو هکتار افزایش داشته است، افزود:ارقام توت فرنگی شامل کاماروسا و یاروس، رد گانتات از ارقام بهاره و استرا و سلوا از ارقام چهار فصله هستند.

زارعی به میزان تامین و توزیع نهاده های توت فرنگی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز کودی توت فرنگی هشت تن کود پوسیده حیوانی در هکتار، 100 کیلو ازت خالص، 100 کیلو پتاس خالص، 80 کیلو فسفات در هکتار و مقادیری کود میکرو و گوگرد با توجه به نتایج آزمون خاک توسط کشاورزان تامین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول میانگین عملکرد توت فرنگی در هر هکتار را حدود هشت تا 10 تن دانست و عنوان کرد: میزان محصول تولیدی قریب 400 تا 500 تن در سطح شهرستان بوده لذا در سال 95 پیش بینی می شود میزان محصول تولید شده 416 تا 520 تن در سطح 52 هکتار باشد.

وی افزود: کشت توت فرنگی برای 156 نفر به طور مستقیم و 52 نفر به طور غیرمستقیم اشتغالزایی کرده است و 130 خانوار بهره مند می شوند.

زارعی بیان کرد: میزان هزینه انجام شده از محل خودیاری و سهم آورده کشاورز تامین می شود و در خصوص تسهیلات ارائه شده نیز علاوه بر پرداخت تسهیلات در سال گذشته مقرر شد هشت میلیارد ریال برای احداث گلخانه هیدروپونیک به مساحت چهار هزار مترمربع به یکی از متقاضیان در شهرک گلخانه ای پرداخت شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز