از ابتدای سال تا امروز به 117 روستا با جمعیت حدود 67 هزار نفر آبرسانی صورت گرفته و با تکمیل تأسیسات آبرسانی در این روستاها، آبرسانی با تانکر متوقف شده و مردم این روستاها با بازکردن شیرهای آب در منازل خود، به آب شرب و سالم دسترسی پیدا کرده اند.

به گزارش مرور نیوز، استان آذربایجان شرقی حدود 2700 روستا دارد که از این تعداد در پایان سال 94 حدود 2200 روستا برخوردار از نعمت دسترسی به آب شرب و سالم شناسایی شده اند. از حدود 500 روستای غیربرخوردار از تأسیسات آبرسانی در این استان، حدود یک سوم روستاهای الای 20 خانوار و مابقی روستاهای زیر 20 خانوار هستند.

388 روستا که وضعیت تأمین آب آنها به دلیل جمعیت ساکن، مشکلات دسترسی به منابع آب سالم و بهداشتی و ... در اولویت بود، از ابتدای سال 95 برای احداث و تکمیل زیرساختهای آبرسانی هدفگذاری شدند. از این تعداد تا امروز به 117 روستا با جمعیت حدود 67 هزار نفر آبرسانی صورت گرفته و با تکمیل تأسیسات آبرسانی این تعداد روستا، آبرسانی با تانکر به این روستاها متوقف شده و مردم این روستاها با بازکردن شیرهای آب در منازل خود، به آب شرب و سالم دسترسی پیدا کرده اند.

هم اکنون کار احداث تأسیسات آبرسانی و تکمیل زیرساختهای آبرسانی به 271 روستای آذربایجان شرقی در حال انجام است و مقرر شده تا تیرماه سال 96، این تعداد روستا با جمعیت حدود 207 هزار نفر از نعمت دسترسی به آب شرب و سالم بهره مند شوند. تا امروز تخصیص های مالی برای تکمیل زیرساختهای آبرسانی به این تعداد روستا صورت گرفته اما بررسی های تسنیم نشان می دهد برای تحقق هدف آبرسانی به 271 روستای باقی مانده از هدفگذاری ابتدای سال 95، حداقل به حدود 70 میلیارد ریال تخصیص مالی نیاز است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز