با امضای قراردادی میان پژوهشگاه صنعت نفت با دانشگاه دلف هلند، اجرای طرح توسعه پژوهش محور میدان نفتی اهواز از امروز 15 اسفندماه عملیاتی شد.

به گزارش مرور نیوز، نخستین قرارداد خارجی در چارچوب طرح توسعه پژوهش محور میدان اهواز که 26 بهمن سال جاری از سوی پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی Delft هلند به امضا رسیده بود، از امروز آغاز به‌کار کرد.

هدف اصلی از این قرارداد شناسایی و ارزیابی روش‌های بالقوه ازدیاد برداشت برای بکار گیری در مخزن بنگستان میدان اهواز است.

شرکت ملی نفت ایران، کارفرمای اصلی طرح و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، به عنوان نماینده کارفرما بر فعالیت‌های پژوهشگاه و شرکای خارجی آن نظارت دارد.

نتایج این قرارداد در فازهای بعدی برای پیاده سازی پایلوت ازدیاد برداشت در مخزن بنگستان میدان اهواز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز