با پایان زمان ثبت نام کاندیدای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، شاهد افزایش 18 درصدی داوطلبین در لرستان هستیم.

به گزارش مرور نیوز، برای انتخابات این دوره شوراها در لرستان 8979 نفر ثبت‎ نام کرده و نسبت به دوره چهارم که 7586 کاندیدا ثبت نام کرده بود، 18 درصد افزایش یافته است.

کل داوطلبین این دوره شورای شهر در لرستان 1274 نفر هستند و در دوره چهارم 1064 نفر بوده‎ که 20 درصد افزایش داشته است. همچنین برای شورای اسلامی روستاها در لرستان 7707 ثبت نام کرده و نسبت به دوره گذشته که 6522 نفر بوده، 18 درصد رشد داشته است.

از بین کاندیدای ثبت نام شده برای دوره پنجم شورای شهر در لرستان 644 نفر زن و 8335 مرد هستند.

تعداد روستاهای به حد نصاب رسیده در لرستان برای برگزاری انتخابات در این دوره 1459 مورد است و در دوره چهارم 1229 روستا بوده و رشد 19 درصدی داشته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز