دو مشعل جدید در شرکت پالایش نفت اصفهان ساخته و نصب وراه اندازی شد.

به گزارش مرورنیوز از اصفهان، رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: این دو مشعل جدید برای ایمن سازی محیط پالایشگاه و واحدهای بهره برداری در شرایط افزایش بیش از حد فشار به تجهیزات، طراحی وساخته شده است.

محمدصادق حاجیان افزود: افزایش ظرفیت سامانه مشعل های این واحد پالایشگاهی، باتوجه به ساخت مجتمع بنزین سازی در این پالاشگاه و واحد در حال ساخت تقطیر3 ضروری است.

وی گفت:‌ مشعل های هیدروکربوری و گازهای اسیدی در بیش از یکسال ساخته شده است.

وی افزود: با بهره برداری کامل از مشعل های جدید ،مجموع ظرفیت فلرینگ پالایشگاه به دوهزار و 500 تن خواهد رسید.

رئیس روابط عمومی این واحد پالایشگاهی گفت: با ساخت دو مشعل جدید، مشعل های شرکت پالایش نفت اصفهان به 4 عدد افزایش یافته است.

شرکت پالایش نفت اصفهان سال 1358 فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دستی آغاز کرد و اکنون حدود 23 درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور را تولید می کند.

ظرفیت پالایش نفت خام این شرکت هم بیش از 375 هزار بشکه در روز است.