بوشهر- ایرنا- مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر به چهار بیمار نیازمند پیوند، زندگی دوباره بخشید.

علیرضا باقری روز چهارشنبه در گفت و گو با مرور نیوز افزود: این سومین اهدای عضو در استان بوشهر در سال جاری است که دربیمارستان سلمان فارسی انجام می شود.
وی اضافه کرد: مرحوم 'مهدی بشیری' 18 ساله پس از حادثه رانندگی و برخورد خودرو با وی دچار تروما به سر و بدنبال آن مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده اش اعضای بدنش اهدا و سحرگاه دیشب برداشت و برای پیوند به چهار بیمار نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز فرستاده شد.
باقری اظهار کرد: پس از انجام آزمایش‌های لازم و اعلام قطعی مرگ مغزی توسط تیم ویژه پیوند، برداشت اعضای بدن این مرحوم شامل کلیه ها، کبد و پانکراس با رضایت خانواده این مرحوم انجام گرفت.
وی بیان کرد: در سال 95 اعضای بدن 12 نفر به علت مرگ مغزی در این استان به بیماران نیازمند پیوند، اهدا شد که در مقایسه با سال 94 رشد سه برابری نشان می دهد.
باقری افزود: با اهدای اعضای بدن این شمار مرگ مغزی در استان بوشهر 38 بیمار نیازمند به کلیه، کبد، قلب و پانکراس با پیوند اعضا زندگی دوباره خود را باز یافتند.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر علاوه بر بیماران کبدی و قلبی، 500 بیمار کلیوی در استان بوشهر متقاضی دریافت کلیه هستند.
باقری، از خانواده هایی که عزیزان آنها دچار مرگ مغزی می شوند خواست با اهدای عضو ضمن ترویج این سنت حسنه و نجات بیماران نیازمند، آرامش را به روح فرزندان خود هدیه کنند.
6047/6043**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجه

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز