معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: نرخ باسوادی در کشور بر اساس برآوردهای شهریور ماه، حدود 97 درصد است.

علی باقرزاده در مصاحبه با مرورنیوز در ارومیه افزود: براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 90، افراد فاقد مهارت سواد سه میلیون و 456 هزار نفر بود که این تعداد معادل هفت درصد گروه سنی 10 تا 49 سال محسوب می شد و بر طبق برآورد ها تا پایان شهریور ماه 95 این عدد به حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در بخشی از بیسوادان که شناسایی شده اند، رسیده است.

وی اظهار کرد: یکی از کارهایی که در این چند سال اتفاق افتاد، تشکیل پرونده تحصیلی برای هریک از شهروندان کشور بود که مبنای شمارش و تعیین وضعیت سواد در کشور باشد.

باقرزاده اضافه کرد: از این پس با تشکیل پرونده های تحصیلی در سرشماری ها به جای خود اظهاری به پرونده افراد مراجعه و بر اساس آمار ثبتی و سوابق تحصیلی افراد در موردشان قضاوت می شود.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور ادامه داد: از حدود 56 میلیون نفر جمعیت 10 تا 49 سال کشور، نزدیک به 45 میلیون نفر تحصیلات بالای پنجم ابتدایی دارند و قابل قبول نیست در سرشماری 95 این افراد خود را بیسواد اعلام کنند.

وی درباره سایر اقدامات انجام شده در زمینه شتاب بخشی به امر سوادآموزی در کشور بیان کرد: احیای شوراهای پشتیبانی در شهرستان ها و استان ها از اقدامات مهم در این خصوص بوده است.
وی گفت: در این راستا نزدیک به یک هزار و 700 جلسه در سطح شهرستان ها و بخش ها به ریاست فرمانداران برای پیشرفت برنامه های سواد آموزی تشکیل شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز