مدیر عامل شرکت آب منظقه ای استان زنجان گفت: ۱.۵ میلیارد متر مکعب از آبهای زنجان برای بخش کشاورزی است و اجرای آبیاری تحت فشار باعث صرفه جویی 234 میلیون متر مکعب آب شده است.

به گزارش مرور نیوز یوسف رضا پور افزود: 90 درصد آب در بخش کشاورزی در استان زنجان استفاده می شود و باید کشاورزان در مصرف آب مدیریت لازم را داشته باشند و از روش‌های نوین برای آبیاری استفاده کنند و در این میان ۴.۵ درصد در بخش آب‌شرب و مابقی در صنعت و سایر مصرف می شود.

وی اظهار کرد: بیش از 85 درصد آب موردنیاز کشاورزی استان زنجان از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود بنابراین باید در مصرف بهینه آب مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان به برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی که پیامدهایی را به دنبال دارد نیز اشاره کرد و گفت: تخلیه منابع آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب، نشست زمین، ایجاد فرو چاله‌ها و نابودی آبخوان‌ها، شور شدن آب چاه‌ها و از بین رفتن درختان و محیط زیست از پیامدهای برداشت بی‌رویه از آب زیرزمینی است.

رضا پور تاکید کرد: استفاده کشاورزان از آبیاری های سنتی باعث هدر رفت می شود و در این موقعیت باید مصرف آب مدیریت شود.

وی افزود: ۱.۵ میلیارد متر مکعب از آبهای استان زنجان برای بخش کشاورزی است و اجرای آبیاری تحت فشار و 900 کیلومتر متر لوله گذاری باعث صرفه جویی 234 میلیون متر مکعب آب شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان تصریح کرد: ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده و متوسط بارندگی کشور نیز نسبت به میانگین جهانی در حدود یک‌سوم است و از سال 87 تا به امروز وارد دوره خشکسالی شده‌ایم و آمار منتهی به سال 91 حکایت از آن دارد که متوسط بارندگی در کشور از 247 میلی‌متر مکعب به 217 میلی‌متر معکب کاهش یافته است.

رضا پور گفت: الگوی مصرف آب در جامعه درست نیست و در واقع اولین قدم برای رسیدن به این مهم، اصلاح الگوی مصرف درست است،

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز