مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان گفت: خیابان سپیده کاشانی با اعتبار 7 میلیارد و 500 میلیون ریال تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش مرور نیوز از اصفهان، مهندس عبدالرسول امامی اظهار کرد:ساماندهی خیابان سپیده کاشانی در خیابان پروین حدفاصل خیابان هفت تیر تا خیابان حکیم شفایی با مساحت 1200 متر در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته است، افزود: ساماندهی خیابان سپیده کاشانی با هزینه 7 میلیارد و 500 میلیون ریال تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: آزادسازی خیابان حکمت حدفاصل خیابان زرین کوب تا ادامه کوی شکوفه با اعتبار 5 میلیارد ریال اجرا شد.

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز