مدیر اجرایی بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از 70 هزار نمونه خون بند ناف در کشور ذخیره سازی شده که استان اصفهان بیشترین ذخیره سازی کشور را دارد.

به گزارش مرور نیوز، مجید کوهی اصفهانی یکی از اهداف تشکیل بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان را علاوه بر ذخیره سلول های بنیادی، عرصه درمان بیان کرد و گفت: بیماری های خون، سرطان خون و بیماری های نقص ایمنی از جمله بیماری هایی است که با سلول های بنیادی درمان می شوند و در دو سال گذشته 16 پیوند موفق در استان اصفهان انجام شده است.

بانک سلول های بنیادی خون بند ناف سال 1384 به همت محققان پژوهشکده رویان در کشور راه اندازی شد و این بانک آماده همکاری با پزشکان متخصص و بیمارستان ها برای پیوند سلول های بنیادی است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز