اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با حضور در بیت آیت الله ناصری از علمای اصفهان با وی دیدار کرد.

به گزارش مرور نیوز از اصفهان، اسحاق جهانگیری که برای افتتاح ورزشگاه نقش جهان و مترو به اصفهان سفر کرده بود در بیت آیت الله ناصری از علمای بنام اصفهان حاضر شد.

تعدادی از وزرا و استاندار اصفهان جهانگیری را در این دیدار همراهی کردند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز