مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از افتتاح پایگاه حفاظتی مساجد تاریخی اصفهان با محوریت مسجد جامع اصفهان خبر داد.

به گزارش مرور نیوز از اصفهان، فریدون اله یاری اظهار داشت: با عنایت به استقرار مساجد تاریخی متعدد در اصفهان، لزوم حفاظت ویژه ازاین مساجد بیش از گذشته احساس می شود.

وی افزود: در سال جاری با ورود گسترده گردشگران داخلی و به ویژه خارجی به استان اصفهان مواجه هستیم، با این وصف در اداره کل میراث فرهنگی استان در راستای توسعه پایدار گردشگری در استان اصفهان، جهت بهره مندی گردشگران از فضاهای تاریخی مذهبی استان تدابیر متعددی را اندیشیده ایم که از آن جمله می توان به تدوین منشور بازدید از مساجد تاریخی اصفهان اشاره کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین به تشکیل پایگاه های حفاظتی مساجد تاریخی اصفهان اشاره کرد وافزود: جهت حفاظت هرچه بهتر از آثار وهمچنین ایجاد ایمنی هر چه بهتر در این فضاها ویژه گردشگران، به صورت مستقل پایگاه های حفاظتی در مساجد تاریخی اصفهان ایجاد شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز