مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان از خسارت هزار میلیارد ریالی به باغ های سیب درختی استان به دلیل خشکسالی و کمبود آب خبر داد.

به گزارش مرور نیوز از اصفهان، احمدرضا رییس زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: کمبود آب و همچنین سرمای دیررس بهاره و تگرگ در برخی از مناطق استان موجب کاهش 30 درصدی تولید سیب در استان اصفهان شده است.

وی وسعت باغ های سیب استان را 21 هزار و 513 هکتار اعلام کرد و افزود: بیش از 19 هزار هکتار آن به سیب های پاییزه رقم رد، دلیشز و گلدن اختصاص دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با اشاره به آغاز برداشت سیب درختی پاییزه از اواخر شهریور، گفت: پیش بینی می شود برداشت سیب پاییزه امسال به 200 هزار تن برسد که همچون سال گذشته 30 درصد در مقایسه با دراز مدت کاهش داشته است.

وی افزود: 90 درصد تولید سیب درختی استان به شهرستان سمیرم اختصاص دارد که طبق قرارداد با کشاورزان سمیرم امسال 50تا 60 درصد آن به خارج از کشور صادر می شود.