مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید 142 هزار تن انواع دانه های روغنی سویا، کلزا، گلرنگ و آفتابگردان در فصل خرید سالجاری از کشاورزان سراسر کشور خبر داد.

به گزارش مرور نیوز علی قنبری گفت: علیرغم اینکه امسال برای اولین بار مسئولیت خرید تضمینی انواع دانه های روغنی به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار شده، این شرکت با تدوین دستورالعمل های لازم، عملیات خرید انواع دانه‌ی روغنی شامل؛ سویا، آفتابگردان، کلزا و گلرنگ در سراسر کشور از کشاورزان را به شکل مطلوب انجام داده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تشریح کرد: امسال تاکنون 68 هزارتن دانه روغنی سویا از کشاورزان خریداری کرده ایم و پیش بینی می شود که مقدار 50 هزار تن دیگر از این محصول خریداری شود و کل خرید به بیش حدود120 هزار تن برسد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: مراکز خرید این شرکت همچنین درفصل خرید سالجاری مقادیر67000 تن دانه کلزا، 6300 تن دانه آفتابگردان و 1000 تن دانه گلرنگ خریداری و تحویل گرفته اند، که این محصولات پس از خریداری به کارخانجات روغنی کشی جهت استحصال روغن تحویل داده می‌شوند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد: خرید تضمینی انواع دانه های روغنی ازجانب این شرکت امسال به نحو مطلوبی انجام شده و در خصوص تامین اعتبارات خرید، از هیچ محلی استقراض نکرده‌ایم.

قنبری همچنین اعلام کرد: امسال 11.5 میلیون تن گندم به ارزش بیش از147 هزار و 700 میلیارد ریال از گندمکاران سراسر کشور خریداری و تمام بهای گندم ها نیز به حساب کشاورزان واریز شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی درپایان تاکیدکرد که موجودی سایرکالاهای اساسی ازجمله برنج، روغن و شکر در وضعیت مناسب قرار دارد و ذخایر موجود گندم نیز بیش از میزان نیاز یکسال کشور است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز