مدیرعامل فولاد مبارکه، از ارائه پیشنهاد کاهش ۵ درصدی تعرفه واردات کلافهای سرد و گرم در راستای حمایت از صنایع پاییندستی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

به گزارش مرور نیوز ، بهرام سبحانی با بیان این خبر اظهار کرد: تعرفه ابزاری در اختیار دولت برای حمایت منطقی از تولید ملی از طریق کنترل و مدیریت کالای وارداتی است. سبحانی ادامه داد: درحالیکه در ابتدای سال تعرفه ۲۰ درصدی بر واردات ورق نورد گرم را با توجه به قیمتهای جهانی در آن مقطع ناکافی میدانستیم؛ اما در شرایط فعلی که قیمت این محصولات در بازار جهانی افزایشیافته و واردات با تعرفه موجود مقرون به صرفه نیست، بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها و برای کمک به صنایع پاییندستی کاهش ۵ درصدی تعرفه کلاف های گرم و سرد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده ایم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز