رئیس کل سازمان مالیاتی کشور گفت: در ایران بین ٧ تا ٨ درصد از درآمد‌های جامعه به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

به گزارش مرور نیوز، امید علی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی کشور در نشست صبحانه کاری امروز گفت: در ایران بین ٧ تا ٨ درصد از درآمد‌های جامعه به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می‌گیرد و با این رقم نمی‌توان تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داد.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور ادامه داد: بین ٣٠ تا ۳۵ درصد از رقم ۲۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی از نفت و ۳۵ تا ۴۰ درصد از مالیات و مابقی از طریق استقراض و چاپ اوراق تأمین شده است.

پارسا با بیان اینکه هر دولتی برای اعمال حاکمیت خود باید ٢٠ تا ۲۵ درصد از کل GDP را در اختیار داشته باشد، افزود: فقط تصور کنید که باید امنیت بنگاه را خودتان تأمین کنید، چه قدر هزینه نیاز دارد؟ با این ۲۵ درصد می‌توان امنیت، نظم، عدالت و کالا‌های عمومی را تأمین کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز