معاون طرح و برنامه وزارت صنعت: ایران از نظر توانمندی تجاری در سال 2014 به رتبه 131 از 138 کشور دست یافت که جای تامل و تفکر دارد.

حسین ابویی مهریزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن امروز در نشست خبری خود حاضر شد تا گزارش عملکرد حوزه مربوطه خود را ارائه دهد. ابویی در این نشست با اشاره به رتبه توانمندی تجاری ایران در سال 2014 و فاجعه آمیز بودن آن گفت: ایران از نظر توانمندی تجاری در سال 2014 به رتبه 131 از 138 کشور دست یافت که جای تامل و تفکر دارد، در حوزه اقتصاد آزاد نیز طبق آخرین گزارشات در سال 2016 که تازه ترین آمار است در رتبه 171 از 168 کشور می باشیم.

وی در خصوص رتبه ایران در شاخص های مختلف صنعتی بیان داشت: در بخش توسعه انسانی نیز در سال 2014 طبق آخرین گزارش 69 از 188 کشور هستیم.

ابویی در ارتباط با رتبه اقتصادی ایران در رقابت پذیری صنعت جهانی گفت: بر اساس آخرین گزارشی که از سوی مراجع معتبر جهانی ثبت شده است رتبه ایران در رقابت پذیری صنعتی 65 است که این رتبه در بین 143 کشور می باشد و در بیزینس اقتصادی نیز بر اساس آخرین گزارشات در سال 2016 در رتبه 118 قرار داریم که بیشترین تغییرات نیز مربوط به این بخش است و نشانگران آن رتبه 152 در سال 2014 بود که جهش 34 پله ای به رتبه 118 رسیده ایم و بر اساس هدف گذاری های که برای این بخش در نظر گرفته شده است به لطف خدا به رتبه زیر 100 برسیم.

ابویی با اشاره به ثبت آمارهای مختلف در بخش های صنعتی و معتبرترین مرکز آماری در داخل کشور، آمارهای ارائه شده از سوی رییس جموهری را تایید کرد و اظهار داشت: طبق آخرین آماری که مرکز آمار کشور در بخش صنعتی داده است در سه ماه اول سال 95 شاهد رشد 4/2 درصد بوده ایم و در کل اقتصاد نیز این رشد بدون در نظر گرفتن صنعت نفتی 4/4 درصد و بدون نفت نیز 2/2 درصد بوده است.

در حال تکمیل./

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز