مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: در حال حاضر ۱۰۲۰ واحد آزمایشگاهی در بخش کنترل و ساخت در اختیار داریم که می تواند در بهینه سازی ساخت و اجرای پروژه های مسکن ملی کمک کننده باشند.

به گزارش مرور نیوز، مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، کشور باید روی بهینه سازی کار کند، گفت: امسال ۴۰ هزار کیلومتر در زمینه مکانیک خاک برای جاده های فرعی برنامه ریزی شده که بهترین حالت نگهداری شریال های اصلی و فرعی جاده ای را تعیین می کند.

مجید کیانپور با بیان اینکه هم اکنون سامانه نگهداری تونل ها و پل ها طراحی شده است، افزود: در این سامانه تعداد پل ها با دهانه های مختلف شناسایی شده و در بانک اطلاعاتی قرار گرفته و وضعیت پل ها و نوع نگهداری آنها ارائه می شود.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با تاکید بر اینکه تمام پل های کشور رصد می شوند، گفت: باید توجه داشت که پل ها براساس شرایط خاص ساخته می شوند، برای نمونه در ساخت این پل ها جریان گذر آب و نوع خاک می تواند در تصمیم گیری کارفرما برای اجرای پروژه موثر باشد، حال ممکن است که برخی پل ها تحت تاثیر عوامل غیر مترقبه ای قرار بگیرند که در زمان ساخت مورد توجه قرار نگرفته به همین دلیل ما شاهد ریزش پل هایی مانند پلی در زمان سیل استان لرستان بودیم.

او با تاکید بر اینکه قصد داریم سامانه ای برای نگهداری ساختمان های دولتی راه اندازی کنیم، گفت: با ارائه روش های نگهدای فنی عملا طول عمر پروژه های ساختمانی افزایش پیدا می کند و به نوعی سرمایه کشور حفظ می شود در همین راستا آمادگی داریم تا در پروژه های نهضت مسکن ملی هم مشارکت داشته باشیم.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک افزود: در حال حاضر ۱۰۲۰ واحد آزمایشگاهی در بخش کنترل و ساخت در اختیار داریم که می تواند در بهینه سازی ساخت و اجرای پروژه های مسکن ملی کمک کننده باشند.

کیانپور با تاکید بر اینکه آزمایشگاه های مکانیک خاک می توانند در بخش راه سازی هم نقش موثری ایفا کنند، اظهار کرد: دستگاه های پیمایش با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت عمق ۳۰ سانتی متری خاک را اسکن می کنند که براساس آن وضعیت فیزیکی محور را نشان می دهند و اینکه در چه نقاطی باید بهسازی انجام شود و این مساله می تواند عمر مفید پروژه های راهسازی را افزایش دهد.

او با اشاره به اینکه در هر پروژه باید اطلاعات مرتبط با وضعیت آب و هوایی، وضعیت زه کشی و... مشخص شود، گفت: این اطلاعات به پیمانکاران پروژه داده می شود و دستگاه های نظارتی هم موظف هستند درباره تغییرات پروژه براساس این اطلاعات عمل کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز