سخنگوی گمرک گفت: میزان کمی از ۱۵ هزار تن جوی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اثر بارندگی دچار آسیب شده است.

به گزارش مرور نیوز، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک گفت: میزان کمی از ۱۵ هزار تن جوی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اثر بارندگی دچار آسیب شده است.  با توجه به شرایط جوی، یک هفته قبل از بارندگی، گمرک  چندین بار به صورت کتبی و شفاهی به شرکت پشتیبانی امور دام تذکر داده بود.

دو ماه پیش ۱۳۵ هزار تن جو به کشور وارد شده بود که ۱۲۰ هزار تن از آن از محل مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی، ترخیص شده است، اما ۱۵ هزار تن آن باقی مانده بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز