برنامه‌ پروازهای بازگشت حجاج در روز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ به کشور، با ۱۳ پرواز از فرودگاه‌های مدینه و جده به فرودگاه‌های بین‌المللی امام خمینی(ره)، مشهد، اهواز، اصفهان و شیراز برقرار خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، برنامه پرواز برگشت زائران بیت‌الله الحرام در روز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ با ۱۳ پرواز از فرودگاه‌های مدینه و جده به پنج فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره)، مشهد، اهواز، اصفهان و شیراز برقرار خواهد شد.

مدینه - فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره)

پرواز شماره ۱۷۴۱ شامل کاروان‌های ۳۱۰۱۵-۱۷۰۶۱ ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام (ره) ۱۴:۰۵

پرواز شماره ۱۷۴۳ شامل کاروان‌های ۲۲۱۳۱-۱۷۶۹۵- ۱۷۱۸۹ ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام ره ۰۱:۱۵ بامداد ۳۰ تیر

جده - فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره)

پرواز شماره ۱۷۲۷ شامل کاروان‌های ۳۷۰۰۸- ۳۵۲۲۶ ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام (ره) ۰۸:۳۰

پرواز شماره ۱۷۲۹ شامل کاروان‌های ۱۷۷۳۲-۱۷۵۵۰ ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام (ره) ۱۹:۱۰

مدینه - فرودگاه بین المللی مشهد

پرواز شماره ۱۷۳۷ شامل کاروان‌های ۴۰۰۲۲- ۱۹۴۱۳ ساعت ورود به فرودگاه مشهد ۱۲:۳۰

جده- فرودگاه اصفهان

پرواز شماره ۱۷۳۳ شامل کاروان‌های ۱۳۳۵۹-۱۳۰۵۰ ساعت ورود به فرودگاه اصفهان ۱۱:۵۰

پرواز شماره ۱۷۵۱ امل کاروان‌های ۱۳۵۸۵-۱۳۰۵۰ ساعت ورود به فرودگاه اصفهان ۲۰:۱۰

پرواز شماره ۱۷۳۵ شامل کاروان‌های ۱۳۸۵۸-۱۳۷۱۱- ۱۳۱۲۷ ساعت ورود به فرودگاه اصفهان ۰۴:۴۰ بامداد ۲۹ تیر

جده - فرودگاه بین المللی اهواز

پرواز شمار ۱۷۴۵ شامل کاروان‌های ۲۰۰۰۲- ۲۰۱۹۶ ساعت ورود به فرودگاه اهواز ۱۲:۵۰

پرواز شماره ۱۷۴۷ شامل کاروان‌های ۲۰۰۰۲۲-۲۰۰۱۱ ساعت ورود به فرودگاه اهواز ۲۳:۲۰

مدینه- فرودگاه بین المللی شیراز

پرواز شماره ۱۷۴۹ شامل کاروان‌های ۲۷۱۱۰-۲۴۰۴۸ ساعت ورود به فرودگاه شیراز ۱۷:۳۵

پرواز شماره ۱۷۳۹ شامل کاروان‌های ۲۴۰۳۸-۲۴۰۴۹- ۲۴۰۶۵ ساعت ورود به فرودگاه شیراز ۲۱:۱۰

پرواز شماره ۱۷۳۱ شامل کاروان‌های ۲۴۰۴۹-۲۴۰۰۳ ساعت ورود به فرودگاه شیراز ۰۳:۲۰

خانواده‌های حجاج برای دریافت اطلاعات مربوط به روز و ساعت پروازهای بازگشت می‌توانندبه سایت haj.iranair.com مراجعه نمایند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز