وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت خود را موظف می داند با توجه به خساراتی که در اغتشاشات وارد شده است از کسب و کار های آسیب دیده حمایت کند.

​به گزارش مرورنیوز، احسان خاندوزی امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به لطماتی که فعالان اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی در روزهای اخیر به علت ناامنی‌‌های موجود در جامعه ناشی از اغتشاشات و آشوب‌ها دیده‌اند، اظهار داشت: در طول هفته‌های گذشته لطماتی حاصل از ناامنی‌ها بر وضعیت فعالان اقتصادی وارد شد که باید مورد توجه باشد.

وی افزود: امنیت کسب و کار و سرمایه‌گذاری موضوعی است که نه تنها شاخص‌های رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه معیشت مردم، خانوارها و فعالان اقتصادی از جمله اصناف و تجار و در مجموع تمام کسانی که در فضای حقیقی و مجازی فعالیت اقتصادی دارند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: بنابراین امیدواریم جامعه به آرامش برسد و ما نیز حتماً در نظر داریم تا لطمات وارد شده به کسب و کارها ترمیم شود.

خاندوزی ادامه داد: براین اساس دولت خود را مؤظف می‌داند تا از طریق بسته‌های حمایتی کسب و کارهای آسیب‌ دیده را حمایت کند و اقداماتی در این باره آغاز شده به طوری که ویرایش اولیه بسته‌های حمایتی تهیه شده و به مراجع مربوطه ارجاع شده است تا در صورت تصویب به اجرا برسد.

وی گفت: بنابراین تصویب بسته‌های حمایتی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از ناامنی‌های اخیر بر اثر اغتشاشات می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی طی روزهای آینده باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: یکی از نقاط مشترک و مورد تفاهم بین دولت و بخش خصوصی تأکید بر فضای امنیت اقتصادی برای فعالیت کسب و کارها است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز