سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرد: با طرف ایرانی برای افزایش واردات گاز مذاکراتی داشته ایم.

به گزارش مرورنیوز به نقل از موازین نیوز، وزارت برق عراق از مذاکره با طرف ایرانی برای افزایش واردات گاز خبر داد.

احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق با بیان اینکه 20 میلیون مترمکعب حجم واردات روزانه گاز ایران از عراق است، گفت: حجم واردات پاسخگوی نیاز نیست، به ویژه اینکه برخی نیروگاه‌های تولید برق وجود دارند که به دلیل کمبود گاز، بار آنها محدود است.

وی افزود: مذاکرات، نشست‌ها و بازدیدهای دوره‌ای با طرف ایرانی و با هماهنگی بالا به منظور افزایش واردات گاز و آماده‌سازی برای سیستم بارگذاری زمستانی و افزایش نرخ تولید برق در حال انجام است.

وی افزود: هیئتی از عراق برای گفت‌وگو درباره افزایش واردات گاز ایران و رعایت کامل مفاد قرارداد، به ویژه پس از پرداخت بدهی عراق با طرف ایرانی، به تهران سفر خواهد کرد.

موسی با بیان اینکه هیچ بدهی به طرف ایرانی در خصوص گاز عرضه شده به عراق وجود ندارد، تاکید کرد: عدم تصویب بودجه تاثیر بسزایی بر عملکرد وزارتخانه برق عراق و نیاز آن به نقدینگی برای پرداخت حق الزحمه گاز عرضه شده برای ماه های باقیمانده سال دارد.

سخنگوی وزارت برق عراق با اشاره به اینکه برق تولیدی فعلی در سایه  کمبود گاز برای ساعات برق رسانی در این کشور کافی است، گفت: با این حال در اوج زمستان ممکن است نیاز به گاز تا به ۵۵ میلیون متر مکعب گاز برسد.

وی تاکید کرد: وزارت نفت وعده داده در پایان سال آینده کمبود گاز جبران شود و سوخت خام وزارت برق برای بهره برداری از جایگاه ها تامین می‌شود.

عراق برای تولید برق در نیروگاه‌های خود به گاز ایران نیاز دارد.واردات گاز از ایران تا شهریور امسال به ۴۵ میلیون متر مکعب در روز رسیده بود عراق به ۵۵ الی ۶۰ میلیون متر مکعب گاز در روز برای خودکفایی نیروگاه‌های تولیدی خود نیاز دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز