رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هیچ یک از شرکت های هواپیمایی حق افزایش نرخ بلیت خود بیش از نرخنامه بلیت هواپیما را ندارند.

به گزارش مرور نیوز، محمد محمدی بخش گفت: هیچ یک از شرکت های هواپیمایی حق افزایش نرخ های خود را به بیش از سقف قیمتی و یا بیش از نرخ نامه های انجمن شرکت های هواپیمایی ندارند.

به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در صورتی که شرکت های هواپیمایی نرخ های بلیت خود را در مسیرهای داخلی افزایش دهند با آنها برخورد خواهد شد.

او می‌گوید: فعلا نرخ بلیت هواپیما تغییر و یا افزایش نیافته بنابراین اگر مسافران نرخ بلیت های خود را گران تر خریداری کرده اند به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.