با حضور نماینده هیأت آلمانی در اتاق تعاون فصل مشترک همکاری در بخش تعاون در ۲ حوزه بررسی شد.

به گزارش مرور نیوز، در نشستی که با حضور نماینده هیات آلمانی و قراگوزلو معاون بین الملل اتاق تعاون ایران، خانم دانیالی مشاور اتاق و دیبا سرپرست مرکز داوری اتاق تعاون ایران برگزار شد، دو محور مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست قراگوزلو ظرفیت‌ها و پتانسیل اتاق تعاون را تشریح کرد، به گفته معاون بین الملل اتاق تعاون ایران، قرار است که جلسات "بی تو بی" در آینده نزدیک برای بخش تعاون فراهم شود.

معاون بین الملل اتاق ایران در این خصوص اظهار داشت: آلمان قدیمی ترین شریک تجاری ایران از گذشته محسوب می شود که در 30 سال گذشته بیشترین حجم تعاملات اقتصادی را با ایران داشته است. قراگوزلو با اشاره به همکاری آلمان در بخش تعاون با ایران گفت: بررسی ها نشان می‌دهد در بخش تعاون به طور کلی در واحدهای صنعتی اثر داشته است.

وی در خصوص محورهای گفت‌وگو با نماینده هیات آلمانی اظهار داشت: محورهای مطرح شده این نشست که با نماینده آلمانی هیاتی که به سرپرستی وزیر اقتصاد کشور آلمان به ایران آمده اند، در دو حوزه است. موضوع اول همکاری در حوزه حقوقی بین المللی است که دفاتر مشترکی در اتحادیه اروپا داشته باشیم که بتوانیم کلیه فعالیت های حقوقی بین المللی را پیش ببریم.

 وی خاطرنشان کرد: بخش دوم این نشست در خصوص تامین مالی از بانک های اروپایی برای واحدهای تعاونی بود که قرار شد برای این کار  در دو ماهه آینده یک جلسه "بی تو بی" با نماینده هیات آلمانی با روسای 68 اتحادیه برگزار شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز