مدیر امور گازرسانی گفت: گازبهای مشترکان از ابتدای سال ۱۴۰۲ با تعرفه‌های تازه اعمال خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، مسلم رحمانی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت:حدود ۴۹ درصد صورتحساب‌های گاز صادر شده با اعمال تخفیف ۷۰ درصدی مدنظر قانون، زیر ۳۰ هزار تومان، ۳۳ درصد ۳۰ تا ۹۰ هزار تومان، ۱۵ درصد صورتحساب‌ها ۹۰ تا ۳۷۴ هزار تومان، یک درصد تا ۶۰۸ هزار تومان و ۲ درصد هم متناسب با مصرف خود، صورتحساب‌های بالای ۶۰۸ هزار تومان دریافت کرده‌اند.

او گفت: دوره اعمال این تخفیف ۷۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱ خواهد بود و به‌طور طبیعی گازبهای مشترکان از ابتدای سال ۱۴۰۲ با تعرفه‌های تازه اعمال خواهد شد.

رحمانی گفت: مبلغ بالای گازبها برای برخی مشترکان با توجه به مصوبه دولت و بر اساس تعرفه‌های تازه، بوده و با وجود اعمال تعرفه‌های تازه و سرمای کم‌سابقه زمستان امسال، تنها ۲.۷ درصد مشترکان که حدود ۱۰ درصد از کل مصارف بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند، در محدوده بسیار پرمصرف قرار گرفته؛ با این حال این تعدادی از مشترکان نیز در قبض‌های خود، مشمول تخفیف ۷۰ درصدی شده‌اند.