بر اساس اعلام بانک آمریکا، کشورها و شرکت های منطقه حاشیه خلیج فارس برای تداوم بقا در شرایط قیمت های پایین نفت در حال روی آوردن به ادغام بنگاه های اقتصادی هستند.

به گزارش مرورنیوز به نقل از بلومبرگ، در حالی که قیمت نفت همچنان در ارقام پایینی قرار دارد، سرمایه گذاران در خاورمیانه در حال روی آوردن به ادغام بنگاه های اقتصادی مختلف هستند.
بانک آمریکا اعلام کرد، با توجه به تداوم قیمت های پایین نفت که دولت ها و شرکت ها را برای یکپارچه سازی صنایع پراکنده شان تحت فشار قرار داده است، فعالیت های خرید و ادغام در منطقه خلیج فارس افزایش خواهد یافت.
وادیح بوئیز، رئیس بخش شرکت ها و سرمایه گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقای بانک آمریکا در این باره گفت: «کاهش قیمت نفت مردم منطقه را وادار کرده تا برگردند و بار دیگر به صورت جدی صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های خود را آنالیز کنند... آنها در حال اتخاذ تصمیمات مهمی هستند تا صورت دارایی های موجود خود را عقلانی تر کنند، وابستگی شان به اهرم های مختلف را کاهش دهند و یکپارچه سازی را تشویق نمایند.»
کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت از اواسط سال 2014 تاکنون دولت های مختلف از عربستان تا امارات را وادار کرده تا هزینه های خود را کاهش دهند، دارایی های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و کسب و کارهای مختلف در بخش هایی نظیر بانکداری را یکپارچه سازند. پول صرف شده برای خرید شرکت های مختلف در خاورمیانه و آفریقا در سه ماهه گذشته تقریبا 300 درصد رشد داشته و به حدود 30 میلیارد دلار رسیده است که بیشترین رقم در طی حداقل 12 سال گذشته محسوب می شود.
در یکی از بزرگترین معاملات منعقد شده در منطقه خلیج فارس، ابوظبی موافقت کرده که بانک ملی ابوظبی و فرست گالف بانک با یکدیگر ادغام شوند و بانکی با دارایی حدودا 175 میلیارد دلاری تشکیل دهند. ارزش بازار این دو بانک ادغام شده تقریبا 30 میلیارد دلار برآورد شده است. بوئیز افزود، من انتظار دارم در بخش بانکی برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی ادغام های بیشتری اتفاق بیافتد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز