دومین قرارداد نفتی با مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به منظور افزیش تولید نفت و بهبود ضریب بازیافت میادین اهواز و بی بی حکمیه به امضا می رسد که از میادین بزرگ مستقل نفتی ایران هستند.

به گزارش مرورنیوز، روز گذشته نخستین قرارداد نفتی با مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به منظور افزایش تولید و بهبود ضریب بازیافت میادین یاران، کوپال و مارون بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پرشیا به امضا رسید.

در حالی که تمامی کارها برای امضای دومین قرارداد نفتی با مدل جدید در روز جاری انجام شده بود و قرار بود امروز شاهد امضای قرارداد دوم باشیم، ساعات پایانی شب گذشته تصمیمی جدید در شرکت ملی نفت ایران گرفته شد تا امضای این قرارداد به زمانی دیگر موکول شود.

دومین قرارداد نفتی با مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به منظور افزیش تولید نفت و بهبود ضریب بازیافت میادین اهواز و بی بی حکمیه به امضا می رسد که از میادین بزرگ نفتی مستقل نفتی ایران هستند.

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایرانی پنکو امضا می شود که به نظر می رسد شرکتی جدید التأسیس باشد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز