بررسی‌ها از روند فعالیت‌های تعاونی‌ها در سراسر کشور نشان می‌دهد که از مجموع 206 هزار تعاونی ثبتی تنها 99هزار و 400 تعاونی فعال هستند و تاکنون 35 هزار مورد از تعاونی‌ها نیز به دلایل رکود یا عدم فعالیت منحل شده‌اند.

به گزارش مرورنیوز، واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، بر پایه گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، آخرین آمار و اطلاعات مربوط به تعاونی‌های کشور را مورد بررسی قرار داده و طی جدولی به تفکیک رسته‌های فعالیت و تعداد آنان را ارزیابی کرده است.

تاکنون تعداد 206 هزار و 718 تعاونی به ثبت رسیده است که حدود 99 هزار و 400 تعاونی فعال (در حال اجرا و بهره‌برداری را شامل می‌شود)که در شش ماهه ابتدا سال 1395 تعداد 1819 تعاونی به منظور انجام فعالیت‌های مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده که فارس به 225، خراسان رضوی با 214 و تهران 134 تعاونی بیشترین افزایش و استان‌های قم با 4 و کهگیلویه و بویراحمد 10 و قزوین با 11 تعاونی کمترین تعداد ثبت تعاونی را در شش ماه ابتدا سال جاری را داشته‌اند.

تعداد اشتغال‌زایی تعاون‌هایی فعال 1 میلیون و 648 هزار و 709 نفر که شش ماه نخست سال تعداد 32 هزار و 949 افزایش داشته که استان‌های سیستان و بلوچستان با 3 هزار و 911 نفر و استان‌های قم با 45 نفر بیشترین و کمترین تعداد اشتغال‌زایی را داشته‌اند.

تعداد کل اعضاء تعاونی‌های فعال 43.339.773 نفر که در شش ماه ابتدای سال تعداد 35.903 نفر افزایش داشته است.

تعداد تعاونی‌های منحل شده تاکنون 11641 تعاونی که استان اصفهان با 1624 تعاونی بیشترین و کهگیلویه  و بویراحمد با 23 تعاونی کمترین تعاونی منحل شده را داراست.

تعداد تعاونی‌های راکد تاکنون 34971 تعاونی که استان گلستان با 5659 شرکت تعاونی و استان قم با 35 تعاونی بیشترین و کمترین تعداد تعاونی‌های راکد را شامل هستند.

همچنین در شش ماه ابتدای سال یک تعاونی فرا استانی با تعداد 10 نفر عضو و اشتغال‌زایی 300 نفر تشکیل شده است.

گزارش کلان تعاونی و اتحادیه‌های ثبت شده تا تاریخ 95/6/23 که وضعیت فعالیتشان فعال (در حال بهره‌برداری، در دست اجرا) می‌باشد.

اتحادیه تعاونی‌های نظارت و هماهنگی 10
اعتبار 808
تامین نیاز تولیدکنندگان 1683
تامین نیاز صنوف خدماتی 543
معدنی 1268
تامین نیاز مصرف‌کنندگان 5012
تعاونی‌های نوع جدید 371
چندمنظوره 3257
حمل و نقل 2348
خدمات 27323
صنعتی 17816
عمرانی 1760
فرش دستباف 1783
کشاورزی 24137
مسکن 11281

استان مازندران با 1941 تعاونی بیشترین تعداد تعاونی فعال در بخش کشاورزی و استان قزوین با 144 تعاونی کمترین تعداد تعاونی کشاورزی در کل کشور را داراست.

استان خراسان رضوی با 223 و استان ایلام با 3 تعاونی فعال مدنی بیشترین و کمترین تعداد تعاونی معدنی را در کل کشور شامل می‌شوند.

استان تهران با 2796 تعاونی خدماتی بیشترین و استان قزوین با 126 تعاونی فعال خدماتی کمترین را در کل کشور هستند.

در بخش مسکن تهران با 3007 تعاونی فعال و استان سمنان با 48 تعاونی فعال بیشترین و کمترین را شامل شده‌اند.

در صنعت فرش دستباف استان لرستان با 220 تعاونی فعال و استان قم با 6 تعاونی کمترین در کشور شامل می‌شوند.

استان خراسان رضوی با 167 تعاونی فعال تامین نیاز تولیدکنندگان و استان کهگیلویه و بویراحمد با 3 تعاونی کمترین تعداد در سطح کشور هستند.

استان تهران با 1372 تعاونی فعال تامین نیاز مصرف کنندگان و استان کهگیلویه و بویراحمد با 42 تعاونی کمترین تعداد در سطح کشور را تشکیل می‌دهد.

در بخش تعاونی‌های اعتبار استان تهران با 149 تعاونی فعال و استان‌های خراسان شمالی و جنوبی هر کدام با 3 تعاونی کمترین را شامل می‌شوند. 

در بخش تعاونی‌های حمل و نقل استان هرمزگان با 253 تعاونی فعال و قم با 9 تعاونی بیشترین و کمترین را در کل کشور شامل می‌شوند.

استان خراسان رضوی با 432 تعاونی چند منظوره بیشترین و استان‌های قم و سمنان با 18 تعاونی چند منظوره کمترین در کل کشور هستند.

استان فارس با 70 تعاونی فعال تامین نیاز صنوف بیشترین تعداد تعاونی‌ که در این بخش استان ایلام تعاونی در حوزه تامین نیاز صنوف هیچ تعاونی ثبت نرسیده است.

در بخش صنعت استان مازندران با 1336 تعاونی فعال و استان قم با 210 تعاونی بیشترین و کمترین را در کل کشور شامل هستند.

در بخش تعاونی‌های عمران تهران با 429 تعاونی فعال و قزوین با 3 تعاونی کمترین و بیشترین را در کل کشور شامل می‌شوند.

در بخش تعاونی‌های نوع جدید استان فارس با 26 تعاونی فعال و استان قم با 3 تعاونی بیشترین و کمترین تعاونی را در سطح کشور شامل می‌شوند.

رده آیسیک تعداد جمع اعضا سرمایه- هزار ریال اشتغال‌زایی
کشاورزی و شکار و جنگلداری

 

 

25042

439795 8.261.745.638 269948
شیلات 2157 58107 448.227.133 28972
استخراج معدن 1477 74153 8.619.580.541 20641
 صنعت 22275 426574 13.540.732.804 274636
تامین برق و گاز و اب 678 19787 134.829.927 11526
ساختمان 14476 1698211 11.688.934.604 361763
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی 8926 5854615 29.264.319.342 233094
هتل و رستوران 1039 20878 553.835.870 13054
حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 4182 229119 3.232.926.245 83056
واسطه‌گری‌های  مالی 1610 33856720 28.093.343.296 90189
مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار 9433 508452 8.546.336.847 155529
اداره امور عمومی و دفاع و تامین اجتماعی اجباری 0 0 - 0
آموزش 2541 37799 289.281.059 27984
بهداشت و مددکاری اجتماعی 1926 24174 1.327.649.292 24648
سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی 3611 92881 1.274.800.368 53330
فعالیت‌های خانوارهای دارای مستخدم و فعالیت‌های غیرقابل تفکیک خانوارها 8 56 72.850 65
جمع کل 99381 43341321 115.276.615.816 1648435

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز