رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله پیش بینی شده است.

به گزارش مرورنیوز، پوری حسینی در گفت و گو با شبکه خبر با اشاره به این که حدود 200  شرکت دولتی تا پایان امسال به بخش خصوص واگذار می شود، گفت: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 نزدیک به یک هزار و 111شرکت در لیست واگذاری ها به بخش خصوصی قرار گرفته‌اند که از این تعداد تاکنون 550 شرکت دولتی واگذار شده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس و از میان یک هزار و 111شرکت موجود در لیست واگذاری ها از سال 80 تا امروز حدود 49 درصد این شرکت ها واگذار شده اند.
وی اضافه کرد: واگذاری های انجام شده در 15 سال گذشته در مجموع به ارزش یک تریلیون و 420 میلیارد ریال بوده که 300 میلیارد ریال آن در قالب واگذاری به عموم مردم (شامل از مزایده، سهام تدریجی و سهام ترجیحی)، 300 میلیارد ریال در قالب رد دیون و 300 میلیارد ریال دیگر در قالب سهام عدالت بوده است.
پوری حسینی با بیان این که در سال های گذشته اجرای خصوصی سازی با مخالفت هایی روبرو بوده است، در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده خصوصی سازی و واگذاری ها در کشور امسال بسته می شود، گفت: ما در درون سازمان خصوصی سازی از نظر برگزای مزایده مشکلی نداریم و تمام پیش بینی ها در این زمینه صورت گرفته است و بر این اساس باید سایر ارگان ها و سازمان ها با سازمان خصوصی سازی همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
پوری حسینی در خصوص سهام عدالت نیز اذعان داشت: آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله پیش بینی شده است و اگر قرار باشد سودی هم به مشمولین داده شود بنا بر تصمیم مجلس و دولت این اتفاق خواهد افتاد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز