کریدور مورد بحث امروز مربوط به کریدور سرخس-رازی است که البته پیش از این در نشست اجلاس اکو درباره آن صحبت کرده و بر اساس آن خط انتقالی از استانبول به آلماتی را تعریف کردیم. در نظر داریم تا از همین خط به عنوان انتقال دهنده بار از آسیامیانه به ترکیه استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مرورنیوز، حسین عاشوری، معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی اجلاس پنجگانه راه آهن های ایران، تاجیکستان،قزاقستان،ازبکستان، ترکیه با یادآوری اینکه اقتصاد جهانی در رکود به سر می برد، گفت: در 2سال گذشته قیمت نفت و در پی اون بسیاری از مواد اولیه تولیدات کالا کاهش یافت. این کاهش قیمت و همچنین شرایط رکود بین المللی موجب کاهش تقاضا برای خرید کالا کاهش یابد. به این ترتیب میزان جابجایی بار بین کشورها نیز کاهش یافت.

این مقام مسوول ادامه داد: در این اجلاس دور هم جمع شدیم تا مشکلات موجود در این زمینه را بررسی کنیم تا در شرایطی که تقاضا برای خرید کالا و جابجایی بار کاهش یافته است، شرایط خود را حفظ کنیم. 

عاشوری حل مشکلات مربوط به کاهش جابجایی را در گروی همفکری و همکاری هیات نمایندگان حاضر دانست و اضافه کرد: امیدواریم در پایان این اجلاس بتوانیم با همکاری و همفکری پیشنویس تفاهمنامه ای را آماده کنیم که بر اساس آن زمینه حابجایی واگن ها را از آسیا میانه به ترکیه از طریق ایران را فراهم کنیم.

او تصریح کرد: طی 2 سال گذشته بسیاری از کشورهای آسیا میانه تقاضای چنین جلسه ای را به منظور همکاری بیشتر در زمینه ریلی با ترکیه و از طریق ایران مطرح کرده بودند. این در حالی است که مقررات ترکیه در جابجایی بار با مقررات موجود در آسیامیانه متفاوت است. 

به گفته عاشوری این تفاوت شامل تفاوت در تعرفه ها، زمینه بارمحوری و موضوعاتی که مربوط به آسیب واگن ها در هر کشور متفاوت است. 

 معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن با تاکید بر اینکه کریدور سرخس-بندرعباس فعال ترین خط راه آهن کشور است، گفت: کریدور مورد بحث امروز مربوط به کریدور سرخس-رازی است که البته پیش از این در نشست اجلاس اکو درباره آن صحبت کرده و بر اساس آن خط انتقالی از استانبول به آلماتی را تعریف کردیم. در نظر داریم تا از همین خط به عنوان انتقال دهنده بار از آسیامیانه به ترکیه استفاده کنیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز