مدیرکل کمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا گفت: کاهش ترافیک در شهرهای اروپا و پایین آوردن 50 درصدی مصرف سوخت های فسیلی، از مهمترین اهداف اتحادیه روپا در توسعه شبکه حمل و نقل ریلی است.

به گزارش مرورنیوز، خانم «سیام پروت» روز دوشنبه در نشست «سیاستگذاری ریلی ایران و اتحادیه اروپا» در تهران با بیان اینکه 96 درصد حمل ونقل اروپا به نفت و فرآورده های نفتی متکی است، افزود: این اتحادیه تا سال 2030 به دنبال کاهش 50 درصدی مصرف سوخت های فسیلی و نفت در اروپاست.
وی سه برابر شدن خطوط ریلی در اروپا، توسعه قطارهای تندرو و افزایش تقاضای سفر با قطار را از عمده ترین اهداف اتحادیه اروپا در بخش حمل و نقل اعلام کرد.
پروت ادامه داد: اتحادیه اروپا در سال 2011 به دلیل افزایش قیمت نفت، تقاضای روز افزون آن و کاهش آلاینده های زیست محیطی، مصرف سوخت های فسیلی در اتحادیه اروپا را تا 50 درصد کنونی کاهش داد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز