تمام خودروسازان داخلی در زمان تحریم ها با کاهش تولید و کاهش فروش مواجه شدند.

به گزارش مرور نیوز پس از تحریم های هسته ای صنعت خودرو سازی کشور دچار شوک بزرگی شد تا جایی که تولید خودروی داخلی دیگر به لحاظ اقتصادی به صرفه نبود اما با توافق هسته ای (برجام) وضعیت تغییر پیدا کرد.

lrLMIvyNBpEm

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز