معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار با بیان اینکه با توجه به وضع کنونی، سیاست های رشد اقتصادی برای اشتغالزایی کفایت نمی کند، گفت: نظام سیاستگذاری در کشور بجای سازوکاری، ساخت وسازی است .

به گزارش مرورنیوز، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار شب گذشته با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با تأکید بر اینکه در برنامه های توسعه پنج ساله، سیاست معطوف اشتغال وجود ندارد، گفت: این سیاست ها معطوف به رشد اقتصادی است و با توجه به وضع کنونی، سیاست های رشد اقتصادی برای اشتغالزایی کفایت نمی کند.

وی گفت: نظام اجرایی در کشور به گونه ای است که بخش سرمایه گذاری، صنعت کارخانه ای و رشد اقتصادی اولویت دارد و  چارچوب فکری اشتغال اولویت ندارد.

منصوری افزود: از سال 1340 بین رشد جمعیت و اشتغالزایی واگرایی وجود داشت و روش های مقطعی ما را به جایی نمی رساند. در راستای طرح تکاپو طرح هایی بر اساس ظرفیت های مناطق مختلف کشور برای اشتغالزایی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه  زمانی که اندازه اقتصاد کوچک شود نمی توان انتظار زیادی از آن برای اشتغالزایی داشت، افزود: اولویت ما کاهش بیکاری در مناطق محروم است. از صندوق توسعه ملی تسهیلاتی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال با سود 11 درصد پرداخت می شود که این مبلغ برای مناطق کمتر توسعه یافته با سود چهار درصد کمتر است.

منصوری با بیان اینکه محدودیت منابع مالی در کشور وجود دارد، گفت: در دولت کم و بیش با ما برای ایجاد اشتغال همکاری می شود. 85 درصد اشتغال کشور در صنایع کوچک و خرد است در حالی که 15 درصد منابع بانکی به آن اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه نظام سیاستگذاری در کشور به جای ساز و کاری، ساخت و سازی است، گفت: کاهش تورم موجب شده که بخش های نامولد کاهش یابد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه در کنارطرح تکاپو یک طرح مکمل برای اشتغالزایی پیش بینی کردیم گفت: اخیراً در استان مازندران برنامه توسعه ای آی . تی و گردشگری را در استان مازندیان آغاز کرده ایم و حوزه گردشگری سلامت و بوم گردی را در استان کرمانشاه و ایلام و سیستان بلوچستان و صنایع دستی، گسترش آی. تی و زنبورداری را در استان کردستان دنبال کردیم.

منصوری درباره توجه برنامه ششم توسعه به موضوع اشتغال گفت:تلاش می کنیم در رایزنی با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی موضوع اشتغال را در برنامه ششم توسعه کشور تقویت کنیم.

 

*اشتغال زایی در برنامه ششم دیده نشده

در ادامه برنامه سید هادی موسوی، نیک مدیر گروه اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه متأسفانه هدف گذاری 7 درصدی از برنامه ششم حذف شده است، گفت: در برنامه ششم بیکاری به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. در اسناد پشتیبان برنامه نیز موضوع اشتغال به صورت جدی دنبال نشده است. نگاه دولت به اشتغالزایی از کانال رشد اقتصادی است که لزوماً به این صورت نیست.

نیز در این برنامه با بیان اینکه در متن اولیه لایحه برنامه ششم کمی درباره کاهش بیکاری صحبت شده بود، گفت: در متن نهایی آن هدف گذاری برای کاهش بیکاری حذف شد. موضوع اشتغال در لایحه برنامه ششم و اسناد پشتیبان آن نادیده گرفته شده است.

موسوی نیک گفت: نگاه دولت به اشتغالزایی از راه رشد اقتصادی است که این امکان ندارد. هر سیاستی نیازمند تخصیص منابع مالی است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حدود نیم درصد از تولید خود را برای اشتغالزایی هزینه می کنند.اما در همه بودجه عمومی کشور درباره اشتغالزایی منابعی دیده نشده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز