رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اگر با وجود تمام تلاش ها، واگذاریها در سالجاری تمام نشود، بدیهی است که مجلس شورای اسلامی یک سال دیگر فرصت را تمدید خواهد کرد.

به گزارش مرور نیوز، پوری حسینی گفت: امیدواریم امسال تمام واگذاری های بنگاه ها به بخش خصوصی تمام شود و اگر با وجود تمام تلاش های ما این امر محقق نشود و شرکت هایی باقی بمانند، بدیهی است که مجلس شورای اسلامی یک سال دیگر فرصت را تمدید خواهد کرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: به موجب قانون اصل 44 بنا شده بود که شرکت های گروه یک واگذاری ها تا سال 89 و شرکت های گروه 2 نیز تا سال 93 عرضه و واگذار شوند.

وی در همین رابطه اضافه کرد: بعبارت دیگر قانونگذار برای خصوصی سازی انتهایی تعیین کرده بود که به موجب آن می بایست سال های 89 و 93 واگذاری تمام شرکت های گروه های 1و 2 تمام می شدند و در گروه 1 واگذاری ها سهم 20 درصد دولت حفظ می شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه آماده نبودن شرکت ها جهت واگذاری، عدم کشش بازار و نیز شرایط خاص کشور را از جمله علل عمده و دخیل در عدم اتمام واگذاری ها دانست.

وی با اشاره به اینکه در سال 95 از هر دو گروه 1 و 2 در لیست واگذاری ها حضور دارد تصریح کرد: اگر تمام واگذاری ها تا پایان امسال به اتمام نرسد تاریخ واگذاری ها از سوی مجلس دوباره تمدید خواهد شد.

پوری حسینی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا خلا خاصی در قانون اصل 44 دیده می شود؟ اذعان کرد: به طور منصفانه یکی از قوانین محکم تصویب شده همین قانون اصل 44 است که قانون نسبتا جامع و مانعی محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد : به دلیل اینکه عملیات ما بسیار خاص و برای یک بار در عمر قابل تجربه است و نیز به دلیل پوشش بعضی حوادث و وقایع، قوانین بصورت موردی تکمیل می شود؛ وگرنه به طور قطع خلأ کلی در این مورد احساس نمی شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز