معاون سازمان خصوصی سازی گفت: سیاست خصوصی سازی در کشورهای دنیا شبیه یکدیگر است و تفاوت اجرای آن در وضعیت مختلف اقتصادی آنهاست.

به گزارش مرور نیوز، زهره عالی پور در جریان بازدید سفیر و گروهی از مسوولین اقتصادی کشور چک از سازمان خصوصی سازی گفت: سیاست خصوصی سازی در کشورهای دنیا شبیه یکدیگر است و تفاوت اجرای آن در وضعیت مختلف اقتصادی آنهاست.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: اجرای خصوصی سازی در ایران زمانی آغاز شد که حدود 85 درصد اقتصاد در دست دولت بود که این موضوع به این معنی است که نه تنها مالکیت در دست دولت بوده، بلکه قانونگذاری و صدور مجوزها نیز توسط دولت انجام می شده است.

وی اضافه کرد: هر چند شرایط اجرای خصوصی سازی در ایران سخت تر از سایر کشورها بوده است اما بر این اساس تلاش شده اجرای این سیاست با بهبود فضای کسب و کار همزمان باشد.

عالی پور ادامه داد: داشتن منابع مالی کافی خریداران و بخش خصوصی تنها بخش کوچکی از مشکلات اجرای خصوصی سازی در ایران است که بر این اساس تلاش شده با ایجاد شرایط آسان تر، شرایط بخش خصوصی در واگذاریهای دولت تسهیل شود. به عنوان مثال اگر شرکتی دارای وضعیت نامناسب  بوده و نیازمند اصلاح ساختار باشد، شرایط آسان تری را برای واگذاری آن درنظر می گیریم تا از این نظر بخش خصوصی بتواند راحت تر آن شرکت را خریداری کند و به اصلاح ساختار و بهبود شرایط آن بپردازد.

وی گفت: انتخاب استراتژی مشخص در اجرای سیاست خصوصی سازی در اقتصاد ایران که وابسته به نفت نیز است بسیار اهمیت دارد و برای عبور از این مشکل باید هم مالکیت و هم مدیریت شرکتها و بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شود.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: موفقیت اجرای سیاست خصوصی سازی در گرو تغییر نگاه مدیران ارشد است و بر این اساس باید فضای کسب و کار نیز نه تنها برای خصوصی سازی بلکه برای داشتن اقتصادی آزاد فراهم شود.

وی گفت: هر چند سازمان خصوصی سازی از بدنه دولت است اما تلاش می کند در اقتصاد کشور، مردم و بخش خصوصی حضور پررنگتری داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز