چهارمین جشنواره صنعت آبکاری (جایزه پروفسور کنعانی) آبان برگزار می‌شود.

به گزارش مرور نیوز، چهارمین دوره جشنواره صنعت آبکاری (جایزه پروفسور کنعانی) ۵ آبان با معرفی طرح های برگزیده صنعت و دانشگاه در محل سالن موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی با حضور جمعی از متخصصین، صنعتگران، اساتید و پژوهشگران برگزار می گردد.

این جشنواره با هدف ارتقای صنعت آبکاری با استفاده از ظرفیت های جامعه علمی کشور و توسط شرکت تعاونی صنایع آبکاری، نشریه صنعت آبکاری، انجمن صنایع آبکاری، اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد برگزار می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز