سازمان امور مالیاتی، عوارض خروج از کشور را برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول ۲۲۰ هزار تومان را ابلاغ کرد و همچنین عوارض برای مسافران حج تمتع برای بار اول 110 هزار تومان اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز، سازمان امور مالیاتی جزئیات عوارض خروج از کشور در سال 97 را اعلام کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قانون بودجه سال 97، عوارض خروج از کشور را برای هر مسافر  برای بار اول 220 هزار تومان، بار دوم 330 هزار تومان و برای بار سوم به بعد 440 هزار تومان را ابلاغ کرد.

در ابلاغیه تقوی نژاد به مدیر عامل بانک ملی ایران امده است، وجوه خروج از کشور موضوع ماده 45 قانون مالیات ارزش افزده برای هر مسافر از کلیه مرزهای کشور برای بار اول 220 هزار تومان، بار دوم 330 هزار تومان و برای بار سوم به بعد 440 هزار تومان خواهد بود.

همچنین این عوارض برای مسافران حج تمتع برای بار اول 110 هزار تومان، بار دوم 165 هزار تومان و بار سوم به بعد 220 هزار تومان میباشد.

ابلاغیه

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز