طبق بخشنامه شماره 97.13085 مورخ با1397.01.22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت ارز مسافرتی یک بار در سال و به مبلغ حداکثر 1000 یورو خواهد بود.

به گزارش مرور نیوز، بانک مرکزی مدارک مورد نیاز برای خرید ارز مسافرتی را بر اساس بخشنامه شماره 97.13085 مورخ با1397.01.22 اعلام کرد.

مدارک مورد نیاز برای خرید ارز مسافرتی

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز