رئیس سازمان باز آفرینی شهری ایران از افزایش دوره باز پرداخت تسهیلات در محلات باز آفرینی شهری از ۱۲ سال به ۱۵ سال خبر داد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از سازمان باز آفرینی شهری ایران، معاون آخوندی از افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن خبر داد.

هوشنگ عشایری با اعلام این خبر گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی و با تصویب و ابلاغ  شورای پول اعتبار، نرخ بهره تسهیلات خانه  یکمی در بافت های  ناکارآمد شهری از ۸ درصد به ۶ درصد کاهش  و دوره باز پرداخت آن از ۱۲ سال به ۱۵ افزایش تغییر پیدا کرد.

مبلغ قسط هم به ۶۷۵ هزار تومان

مسکن

وی افزود: بر همین اساس کسانی که تا پیش از بلاغ این مصوبه، در بافت های ناکارآمد شهری در کلان شهرها تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی دریافت می کردند می بایست با نرخ سود ۸ درصد و دوره باز پرداخت ۱۲ سال و قسط ماهیانه ۸۶۵ هزار تومان اقساط را باز پرداخت می کردند که براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد کاهش و دوره باز پرداخت به ۱۵ سال افزایش یافت؛ مبلغ قسط هم به ۶۷۵ هزار تومان رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اجرای شرط خانه اولی را در بافت های ناکارآمد شهری الزامی ندانست و اظهار داشت: بر اساس دستور رئیس جمهور زوج های جوان در تامین مسکن در بافت های نارکارآمد شهری در اولویت استفاده از تسهیلات هستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز