وابستگی رشد اقتصادی به بهره‌وری در کشور های توسعه یافته بیش از 50در صد است در حالی که در ایران این میزان تقریبا صفر است و تنها بین سال‌های 79 تا84 نیمی از رشد اقتصادی کشور وابسته به بهره‌وری بوده است.

به گزارش مرور نیوز، رویا طباطبایی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت در خصوص رشد و توسعه اقتصادی و وابستگی آن به بهره‌وری گفت: برای بقا، اعتلا و کسب سهم از بازار در دنیای بسیار رقابتی امروز، دو واژه همواره به ذهن خطور می کند؛ بهره وری و کیفیت. اگرچه این دو مفهوم بسیار قدیمی هستند اما در بازار جهانی امروز مولفه های حیاتی و بسیار موثر به حساب می آیند. بهره وری یک ویژگی رفتاری است که بر بهینه سازی ارتباط و تعامل عوامل درونی و بیرونی تکیه دارد.

وی ادامه داد: حیاتی بودن دستیابی به بهره وری از آنجا ناشی می شود که به ساده ترین بیان، با افزایش بهره وری، بدون افزودن بر مقدار عوامل در تولید یا در فعالیت، حاصل و دستاورد تولید یا فعالیت افزوده می شود.

طباطبایی با اشاره به عوامل موثر در ارتقای بهره وری عنوان کرد: با اصلاح چیدمان عوامل تولید، به دلیل بهبود فنی یا انجام اصلاحات در زنجیره تامین، یا افزایش مهارت و بازدهی عوامل تولید، می توان به مقدار بیشتری حاصل یا دستاورد رسید. در همین راستا، بسیاری از اقتصاددانان، بهره وری را کلید رشد درازمدت اقتصاد محسوب می کنند.

او در خصوص تعریف سازمان بهره ور گفت: هر سازمان یا بنگاه، زمانی بهره ور است که بتواند محصولات یا خدماتی تولید کند که ترکیب بهینه از قیمت پایین و کیفیت بالا را در برداشته باشد.  

وی ادامه داد: بهره وری و کیفیت در واقع دو روی یک سکه اند و مفهوم آنها محدود به تولید کالای کارخانه ای نیست، بلکه در مفهومی وسیع تر، تمامی فعالیت های واحدهای صنعتی از جمله فروش، بازاریابی، اداری، مالی، مهندسی و حتی وسیع تر از آن، همه کار و فعالیت ها را در کل یا جزء نظام ها در برمی گیرد.  

رئیس سازمان بهره‌وری با اشاره تاثیر مدیریت کیفیت روی بهره‌وری اظهار داشت: کیفیت بخشی اساسی از بهره وری است و چنانچه علاوه بر کیفیت محصولات، به کیفیت کسب و کار به عنوان یک کل، سیستم ها و عناصر تولید، سازماندهی، افراد، فناوری و فرآیندها نیز اندیشیده شود، می تواند عنصر اصلی بهبود بهره وری باشد. بهبود بهره وری شناسایی نقاط ضعف و گلوگاه ها در زنجیره تامین، فرایند تولید، بازاریابی و فروش محصولات و خدمات و اصلاح آنهاست.

او در ادامه افزود: بنابراین پرواضح است که کیفیت به عنوان عنصر کلیدی در تمامی مراحل تولید و نه فقط در مرحله ساخت بوده و بهره وری سازمان یا بنگاه را متاثر می سازد.  اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا علاوه بر تولید ناخالص ملی سرانه بالا، از کیفیت بالای کالاها و خدمات و بالا بودن سطح بهره وری و ارتقای مداوم آن بهره مند بوده و این مولفه ها، اصلی ترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و خوب زیستی آنها تلقی می شوند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز