وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام مردم ایران باید دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند و دولت باید این اطلاعات ایجاد کرد و این اقدامی ضد فساد و ماهیتی اقتصادی رقابتی و مبتنی بر حقوق شهروندی است.

به گزارش مرور نیوز، عباس آخوندی امروز  سه شنبه 25 اردیبهشت در همایش GIS یکپارچه گفت: درباره این موضوع در ایران خیلی بحث شده حتی در دوره قبل که من وزارت خانه بودم بحث جی ای اس مطرح بود بنابراین در سی سال که این موضوع مطرح شده پیشرفت چندانی نداشته است.

او با نگاهی به ضرورت اجرای سامانه یکپارچه افزود: در حال حاضر با عدم تعادل در توزیع آب، عدم تعادل در توزیع جمعیت و عدم تعادل در خدمات دهی و...در کشور موجه هستیم اما مهم دلایل استفاده از جی ای اس است. معمولا این سیستم های فناوری پیشرفته وارد یک کشور می شود روح فناوری فراموش می شود و افراد در سطح یک تکنیک برای تبلیغات از آن استفاده می کنند.در ایران سال هاست نقشه های جغرافیایی و کارتوگرافی داریم اما داستان استفاده از این سامانه چگونگی تخصیص منابع است.

در جابجایی منابع اطلاعات از همه مهمتر است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقتصاد مدرن می گوید در جابجایی منابع اطلاعات از همه مهمتر است گفت: اگر فردی که نیم ساعت زودتر اطلاعاتی داشته باشد می تواند منابعی را جابجا کند که فردی که این اطلاعات را ندارد نمی تواند.برای نمونه یک روز پیش از حادثه یازده سپتامبر شرکت های بیمه ای و بانک های بزرگ سهام خود را فروخته بودند ثروتمند شدند بعد از عملیات خیلی از بیمه ها و بانک ها ورشکست شدند.این بحث اهمیت اطلاعات درباره تمام طرح های عادی مثلا اجرای مصوبه کمیسیون ماده 5 و ...عملی است. چراکه در علم اقتصاد یکی از کانون های فساد عدم افشای اطلاعات یا انحراف اطلاعات است و بخشی از رانت ها در این زمینه اتفاق می افتد. بنابراین بحث دسترسی به اطلاعات در توزیع منابع موثر است.

عباس آخوندی

او افزود:امروز همه از بی نظمی شهری می نالیم، زیرا هر گوشه شهر یک نمایی دارد نخستین گام این است که تمام مردم ایران باید دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند و دولت باید این اطلاعات ایجاد کرد و این اقدامی ضد فساد و ماهیتی اقتصادی رقابتی و مبتنی بر حقوق شهروندی است.

آخوندی با تاکید بر اینکه استفاده از این سامانه توزیع خدمات و صنعت در کل کشور نمایان می شود افزود: هر تصمیمی که در کمیسیون ماده 5 گرفته می شود بلافاصله باید روی جی ای اس قرار گیرد تا مردم مطلع شوند چه اتفاقی در محل زندگی آنها رخ خواهد داد.

او با اشاره به اینکه بحث های استارت اپی کسب و کارها برپایه اطلاعات استوار است گفت: در این کسب و کارها ارزش افزوده از طریق اطلاعات بدست می آید و بیشترین ثروت را کشورهای ایجاد می کنند که بیشترین اطلاعات را در اختیار مردم قرار می دهد. بنابراین در صورتی که دولتی که مدعی اقتصاد مقاومتی و رقابت با دنیال است باید اطلاعات را آزادنه در اختیار مردم قرار دهد از این طریق می توانیم با راه حل هایی مواجه می شویم که پیش از این فکرش را نمی کردیم. به همین دلیل می توان گفت اطلاعات مبنای خلق دارایی های جدید است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز