معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نوسازی 20 هزار خودرو فعال با اعتبار 5 هزار میلیارد تومان اجرا می شود.

به گزارش مرور نیوز، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نوسازی 20 هزار خودرو فعال با اعتبار 5 هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد که صندوق کارآفرینی امید اعتبار آن را تامین می کند و سازمان راهداری یارانه سود سپرده می دهد.

عبدالهاشم حسن نیا در مراسم تحویل 500 دستگاه مینی بوس گفت: در حال حاضر 600 هزار راننده فعال هستند. پیش از این به نوسازی مینی بوس کمتر توجه شده است و 5 هزار میلیارد گردش مالی برای نوسازی 20 هزار خودرو در نظر گرفته شده است که سازمان راهداری بابت سود سپرده یارانه می دهد و صندوق کارآفرینی امید در این بخش حمایت می کند.

او افزود: اکنون 18 هزار کیلومتر شبکه بزرگ راهی داریم که باید به 20 هزار کیلومتر برسد.همچنین در حال حاضر 400 هزار دستگاه خودرو، اتوبوس، می نی بوس و کشنده داریم که 250 هزار دستگاه آنها فرسوده است و امیدواریم خدمات کیفی تری را ارائه بدهیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز