معاون توسعه بازار فرابورس گفت: ١٠٠٠ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران از طریق پذیره نویسی اوراق مرابحه پرداخت شد.

به گزارش مرور نیوز، غلامعلی پور معاون توسعه بازار فرابورس گفت : ١٠٠٠ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران از طریق پذیره نویسی اوراق مرابحه تامین مالی و پرداخت شد.
مراسم گشایش معاملات ثانویه اوراق مرابحه در بازار عادی فرابورس دقایقی قبل در فرابورس آغاز شد.
دقایقی قبل معاملات ثانویه اوراق مرابحه گندم با آغاز سفارش گیری گشایش یافت. دامنه نوسان قیمت برای این اوراق تا ٥٠ درصد بوده و هم اکنون در حال معامله است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز