موسوی گفت: در ستاد تنظیم بازار سقف و کف قیمت ها که 7100 تا 7800 تومان است تعیین شده است.

به گزارش مرور نیوز، داوود موسوی با بیان اینکه افزایش قیمت ها بر اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها تا سقف شش درصد بر عهده این سازمان است.

گفت:  ولی برای قیمتی بیش از آن گزارش کارشناسی تهیه می کنیم و این گزارش به کارگروه تنظیم بازار ارائه و بر اساس شرایط، تعیین قیمت می شود.

وی با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار سقف و کف قیمت ها تعیین شده است افزود: بر اساس آخرین مصوبه این ستاد گوشت مرغ می تواند از 7 هزار و 100 تومان تا 7 هزار و 800 تومان در بازار عرضه شود و اگر قیمت مرغ به بیش از این قیمت برسد دولت به عرضه گوشت مرغ اقدام می کند و اگر به کمتر از 7 هزار و 100 تومان برسد گوشت مرغ را از تولیدکنندگان می خرد.

مرغ

موسوی گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ از 6 هزار و 200 تومان به 7 هزار و 600 تومان افزایش یافت و اکنون دولت روزی 1000 تن گوشت مرغ با قیمت 7 هزار و 600 تومان از تولیدکنندگان خریداری می کند.

وی افزود: برای کنترل قیمت گوشت قرمز نیز که از 16 هزار تومان به 24 هزار تومان در هر کیلو دام زنده افزایش یافت بحث ممنوعیت صادرات دام مطرح شده است.

موسوی گفت: از اواخر سال 95 نیز طرح واردات گوشت سرد تازه از استرالیا و کشورهای آسیای میانه در دستور قرار گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز