شیرزاد با تایید حضور سودجویان و صاحب نفوذ در سیستم حسابداری و مالی مدعی شد: این افراد با به خطر انداختن آبروی هفتاد ساله سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی ما را دچار بحران می کنند.

به گزارش مرور نیوز، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه ستادی ساماندهی واحدهای اعتباری، مدعی شد: اصلاحات ریشه ای در این سازمان تنها با همکاری مدیران سیستم تعاونی، به وقوع می پیوندد.

وی با بیان این که هیچ راه دیگری برای حفظ موجودیت سازمان مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه های مرکزی و نظارت جز اصلاحات گام به گام نمی شناسم،گفت که باید کمک کنیم تا شانس وقوع اصلاحات در شبکه افزایش یابد.

حسین شیرزاد تصریح کرد: وضعیت فعلی واحدهای اعتباری یک اتفاق و تصادف نیست بلکه برونداد طبیعی شیوه توام با تسامح و تساهل ما و نتیجه انتخاب های نادرست مدیریتی مان طی 10 سال اخیر است.

وی ادامه داد: هیچ راه جادویی جز محدود کردن بی حساب و کتاب و مطالعه نشده این واحد ها وجود ندارد.

سوء مدیریت فساد می آورد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به این که یکی از رویکرد های مهم ارزیابی مدیران استانی قطعا شیوه مقابله آنها با این واحدهای اعتباری خواهد بود،اظهار داشت: فساد و ناکارامدی در واحدهای اعتباری محصول سوء مدیریت و سوء برداشت‌ها از مفاهیم مالیه خرد در نظام تعاونی هاست.

وی یادآور شد: در هنگامه ای که هیچ استاندارد حسابداری و مالی قابل قبولی نداریم؛ نهاد نظارتی تعریف نکردیم؛ پروتکل های بانکی یا صندوق داری نداریم؛ مفاهیم بانکداری را نمی فهمیم و اصولا کفایت و دانایی و دانش لازم را در حوزه های مالی، حسابداری و پولی نداریم؛ مداخله گری غیرمجاز در بازار های پولی در قالب واسطه گری های وجوه و اعتبارات، یک اشتباه فاجعه بار است و باید سریعا رشد این واحد ها متوقف گردند و از عضویت اعضای غیر عضو شبکه تعاونی ها و مصارفی غیر از مصارف بخش کشاورزی جلوگیری شود.

شیرزاد تأکید کرد: نباید بگذاریم عده قلیلی سودجو و صاحب نفوذ جیب‌های خود را با اموال و سپرده‌های کشاورزان زحمت کش پر کنند و در نهایت با به خطر انداختن آبروی هفتاد ساله سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی دچار بحران های حاد اجتماعی شویم.

وی گفت: با هر مدیری که در این معرکه مفسده آمیز معاضد، مباشر یا آمر به این منکر باشد قطعا متخلف بوده و سریعا برخورد خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز