با افزایش تولید برق نسبت به سال گذشته مقدار 242 مگاواتی در دو ماهه نخست سال جاری به 78 هزار و 726 مگاوات رسید.

به گزارش مرور نیوز، تولید برق کشور عموما از نیروگاه های گازی، بخاری، سیکل ترکیبی، برق آبی، اتمی، تولید پراکنده، خودتأمین ها، تجدیدپذیرها و دیزلی صورت می گیرد.

مجموع ظرفیت اسمی تولید برق ایران در پایان سال 96 با افزایش ظرفیت در بخش های مختلف در طول سال گذشته، به 78 هزار و 484 مگاوات رسیده بود که این رقم با افزایش 242 مگاواتی در دو ماهه نخست سال جاری به 78 هزار و 726 مگاوات رسید.

در دو ماه نخست سال جاری شاهد بهره برداری از نخستین واحد نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به ظرفیت 160 مگاوات و همچنین بهره برداری از نیروگاه های DG و CHP (تولیدپراکنده) به مجموع ظرفیت 82 مگاوات در نقاط مختلف کشور بودیم که در مجموع افزایش 242 مگاواتی را در ظرفیت اسمی تولید برق کشور به دنبال داشت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز